Dobrich News Добрич новини

Д-р Новоселска проведе заседания на две комисии

Областният управител д-р Маргарита Новоселска проведе заседания на две комисии
На, 28 ноември, в Областна администрация се проведе заседание на Областната комисия по транспорт и заседание на Областната епизоотична комисия. Те бяха председателствани от д-р Маргарита Новоселска. По- рано през деня тя проведе опознавателна среща с целия екип на Областна администрация.

Заседание на Областната комисия по транспорт бе свикано от Областния управител във връзка с постъпило предложение от кмета на община Тервел за промяна на маршрутни разписания №8101 и №8102 от Републиканската транспортна схема по линията Шумен - Тервел. В хода на разискванията бяха изразени положителни становища от всички членове на комисията по направените предложения за промени, след което Областната комисия по транспорт единодушно прие решение, с което: Изразява принципно съгласие, като приема направените предложения от кмета на община Тервел, за промяна на маршрутни разписания № 8101 и № 8102 от Републиканската транспортна схема по линията Шумен - Тервел; и предлага на Областния управител на област Добрич да съгласува с положително становище направените предложения.
Заседанието на Областната епизоотична комисия се проведе на основание Заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, във връзка с констатирани случаи на инфлуенца по птиците на територията на Кралство Холандия, Федерална република Германия и Великобритания, както и опасността заболяването да проникне на територията на нашата страна от диви мигриращи птици.
„Работното заседание има за цел да бъдат набелязани мерки за предотвратяване на разпространението на болестта на територията на нашата област", заяви д-р Новоселска. С конкретните предписания, комисията бе запозната от д-р Розалина Брайкова, секретар на Областната епизоотична комисия и директор на ОБДХ. Тя информира присъстващите за набелязаните превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на болестта на територията на област Добрич, която попада в ограничителната зона. В следващите дни предстои да се проведат Общински епизоотични комисии; ще бъде извършван постоянен ветеринарномедицински контрол в птицевъдните обекти и на пазарите за птици; както и ще се извършват периодични клинични прегледи и вирусологични изследвания на домашни и диви птици. Предвиждат се специални разпоредби, касаещи собствениците и управителите на птицевъдни обекти и „задни дворове".

По- рано през деня, Областният управител д-р Маргарита Новоселска проведе опознавателна среща със служителите от Областна администрация Добрич.