/*------

Горещи Новини / Breaking News

„Звездичко“

На 25 ноември, от 10.00 ч.,в Държавен куклен театър „Дора Габе“
Куклен спектакъл „Звездичко“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“

Организира Държавен куклен театър „Дора Габе“

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]