Breaking News

„Звездичко“

На 25 ноември, от 10.00 ч.,в Държавен куклен театър „Дора Габе“
Куклен спектакъл „Звездичко“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“

Организира Държавен куклен театър „Дора Габе“