/*------

Горещи Новини / Breaking News

Куклени спектакли „Приключения в града“

На 13 ноември, от 09.30 ч. и 10.45 ч., в ЦДГ № 10, с. Крушари

Куклени спектакли „Приключения в града“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“

Организира Държавен куклен театър „Дора Габе“

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]