Dobrich News Добрич новини

Куклени спектакли „Приключения в града“

На 13 ноември, от 09.30 ч. и 10.45 ч., в ЦДГ № 10, с. Крушари

Куклени спектакли „Приключения в града“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“

Организира Държавен куклен театър „Дора Габе“