Dobrich News Добрич новини

Колекция от снимки на успешно изпълнени проекти с европейско финансиране на територията на област Добрич

В Областна администрация гостува Изложба „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.
В Областна администрация е подредена изложба от ОИЦ-Добрич, която представя разнообразна колекция от снимки на успешно изпълнени проекти с европейско финансиране на територията на област Добрич и кратка информация за постигнатите резултати. От 24 до 30 ноември 2014 г. изложбата предстои да бъде открита във всички общини от областта.
Според предварително изготвената програма, в деня на мероприятието експертите от Областния информационен център Добрич ще присъстват с мобилен офис в съответната община, където всички заинтересовани лица ще бъдат информирани за проектите включени в изложбата. Желаещите ще получат и актуална информация за процеса на програмиране и подготовка на оперативните програми за периода 2014-2020 г.; за нормативните документи свързани с изпълнението на проекти, финасирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); ще получат информационни и рекламни материали.
С провеждането на националната кампания, мрежата от 28 информационни центрове в страната цели да популяризира своята дейност, постигнатите разултати по проекти, финнасирани по Оперативните програми за програмен период 2007-2013 г. и новите възможности през програмен период 2014-2020 г.

Допълнителна информация и график на предстоящите мероприятия може да бъде намерен в рубриката „Календар" на http://eufunds.bg/.