Breaking News

Публично обсъждане на бюджет 2015 г.

Кметът на Добрич кани гражданите на публично обсъждане на проекто - бюджет'2015
ПОКАНА

Кметът на Община град Добрич Детелина Николова


на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, кани всички граждани на Общината, представители на бизнес-средите, НПО, пенсионери, младежки организации, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост на


Публично обсъждане на бюджет 2015 г.


Уважаеми съграждани,

Публичното обсъждане на проектобюджета за 2015 г. ще се проведе на 02 декември 2014 г. от 15,00 часа в сградата на Общината в Голямата заседателна зала - етаж 2.

Становища и предложения за проектобюджет за 2015 г. могат да се предоставят в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич