Dobrich News Добрич новини

Недостигат водачи

Техниката за снегопочистване е в готовност, недостигат водачи
В изпълнение на заповед на Областния управител Недко Марчев, комисия с председател Даниел Йорданов, заместник областен управител, извърши проверка на наличността и техническото състояние на снегопочистващата техника на фирмите, които извършват дейностите по зимното поддържане на Републиканската и общинските пътни мрежи на територията на областта.
След запознаване с техниката, нейното състояние, броя и местата за базиране, както и след проведени разговори с хората, работещи с машините и създаващи организацията за зимно поддържане, комисията изготви доклад до Областния управител, в който прави следните изводи:
1. Техниката за поддържане на общинската пътна мрежа в общините Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Тервел, Добричка и гр. Добрич е достатъчно и е изправна. Оборудвана е с необходимия инвентар, сключени са договори. Възможно е при правилно създадена организация и стриктното придържане към договорите, да изпълни своето предназначение. Общините Каварна и Крушари не са сключили договори. Ще предоставят информация в Областна администрация след сключване на такива.
2. Техниката за поддържане на Републиканската пътна мрежа, като цяло е изправна и е достатъчно. Част от машините са на ремонт, като уверението на служителите е, че ремонтните дейности ще приключат в най- скоро време.
Стои проблемът с липсата на водачи на техниката, базирана във всички опорни пунктове на територията на областта, с изключение на гр. Добрич (база Рилци). Не достигат хора, които да управляват машините. Наличната техника е само с по един водач. Няма втори човек за смяна, което прави невъзможна непрекъсваемостта на работата. В опорен пункт Шабла на този етап няма базирана нито една машина. Това би забавило почистването на направлението Каварна - Шабла - Дуранкулак - границата с Република Румъния. Към настоящия момент не е предвиден и така необходимият роторен снегорин - въпрос, който се дискутира всяка година. Отново проблемът е в липсата на водач. По тази причина снегорин се изпраща, когато вече е късно да се реагира, поради голямото разстояние.