/*------

Горещи Новини / Breaking News

Транспорта - училището в Добрич, празнува 45 годишен юбилей

По случай 45год от създаването на професионална гимназия по Транспорт и обслужване в град Добрич, ще има тържествен концерт в Младежки Дом на обяд на 07 .11.2014 год в 11 и 30 чеса, а вечерта от 19:00 чеса в ресторант "Албена" в Международен Колеж ще има благотворителна вечер и среща на поколенията.
Събитията се очертават да бъдат много вълнуващи за бивши и настоящи учители и ученици. Поканени са всички директори през времето от откриването на училището до сега.
Наташа Илиева