Dobrich News Добрич новини

Недко Марчев с Валията на Одрин

Среща на Областния управител Недко Марчев с Валията на Одрин

На 2 ноември Областният управител Недко Марчев и неговият заместник Исмет Абил посрещнаха в Областна администрация Валията на Одрин г-н Дурсун Али Шахин. По време на кратката опознавателна визита в Добрич, Областният управител на турския град бе придружен от Генералния консул на Р Турция в Бургас Ниязи Еврен Акйол.
В непринуден и сърдечен разговор между двете страни, Областният управител Недко Марчев запозна гостите със ситуацията в страната и изрази своята убеденост, че независимо как ще се развие политичският процес у нас, обществено значимите инициативи за двете съседни държави ще бъдат продължени и реализирани. В отговор на поставен въпрос от госта, Н. Марчев отговори, че се надява да има приемственост и по въпроса с визите, които се издават за 72 часа на турските граждани. По този начин ще бъде улеснено тяхното посещение в България - категорични са и гостите и домакините. В хода на срещата, бяха коментирани и въпроси по отношение на активизиране на туристическия обмен; развитие на потенциала в областта на селското стопанство; както и проблемът с бежанците.

В заключение бе подчертано общото желание за разширяване и обогатяване на добросъседските взаимоотношения между Република Турция и България в посока на бизнесконтакти и културен обмен.