Dobrich News Добрич новини

Над 75 % са изпълнени данъчните приходи в Община Шумен

„Общо за данъчните приходи изпълнението за деветмесечието на годината е повече от 75 %, което ме навежда на мисълта, че към края на годината можем да очакваме близо 100 % изпъленние на данъчните приходи в Община Шумен. На фона на всички бурни политически събития в страната досега бих характеризирал едно ритмично изпълнение на бюджета". Това заяви на пресконференция днес зам.-кметът по финанси Александър Генчев. Той подчерта, че за разлика от миналата годна местните прходи се движат малко по-добре.
От данъчните приходи с най-високо изпъленние е данък МПС, който надвишава 85 %, данък недвижими имоти е изпънен близо 77 %. При план за такса битови отпадъци 6,3 млн. лв. изпълнението е 4,587 млн. лв. или 72,81 %. Туристическият данък е изпълнен на 87 %. Малко по-добре от миналата година, но не достътачно, се изпълнява и данък придобиване – който към 9-месечието е изпълнен над 60 %.

Неданъчните приходи и таксите също имат добро изпълнение. Такса детски градини се изпълнява към 93 %, техническите такси – 63 %, недънъчните приходи – 82 %.

Най-ниско изпълнение бележи продажба на земя и сгради. Към деветмесечието приходите от продажба на земя са 44 %, от продажба на сгради – 16 %. Тази тенденция ще се запази и ще донесе с около 1 млн. лв. неизпълнение по параграф 40, коментира Генчев. Но напомни, че проблемът има двустранно значение – изпълнението носи приходи в бюджета, а неизпълнението на този параграф оставя в наличност земя и имоти собственост на общината.

Александър Генчев подчерта, че общината ще се побере в приходите, които има, тъй като има заложен голям резерв за мостово финансиране на европроекти в размер на 1,7 млн. лв. „За щастие отчитането на нашите проекти и възстановяването на средствата вървят ритмично и възвращаемостта е добра, което ни дава възможност да компенсираме неизпълнението на приходната част по параграф 40. В тази сметка има достатъчен ресурс и оттам търсим резервите за промените в разходната част по време на актуализацията на бюджета, която предстои в края на месеца", каза Генчев. Той подчерта, че актуализацията не предвижда съществени промени. Основно ше бъдат пренасочени средства в системата на образованието, където има недостиг на средства, наложен от ниския държавен стандарт, намаления брой ученици, разходите по транспортните средства.

Генчев напомни, че втората вноска на данък недвижими имоти изтича на 30 октомври, а срокът за подаване на заявления за освобождаване от такса битови отпадъци е до края на годината.