Breaking News

Община Добрич приема предложения за годишната държавна награда "Св. Паисий Хилендарски"

Уважаеми съграждани,

Във връзка с чл. 19 от Закона за закрила и развитие на културата по повод 1 ноември – Ден на народните будители, Министерство на културата приема предложения за награждаване за 2014 година с годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски“ за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиция.
Предложенията следва да съдържат мотивите за награждаване, свързани с приноса на твореца към националната културна идентичност и духовни ценности, както и кратки биографични данни.

Предвид гореизложеното, е необходимо в срок до 8 октомври 2014 г. да направите и внесете своите предложения в писмен вид в Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“ – Култура или на e-mail: kultura_dobrich@abv.bg