/*------

Горещи Новини / Breaking News

Куклени спектакли

На 27 октомври, от 09.30 ч., в Държавен куклен театър „Дора Габе“

Куклен спектакъл „Приказка за чистотата“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“
от 10.30 ч., 11.30 ч., 13.00 ч., в: Държавен куклен театър „Дора Габе“

Куклени спектакли „Принцесата и свинарят “ на Държавен куклен театър „Дора Габе“

Организира Държавен куклен театър „Дора Габе“

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]