/*------

Горещи Новини / Breaking News

„Феята Кандилка“

На 14 октомври, от 09.30 ч., в Държавен куклен театър „Дора Габе“

Куклен спектакъл „Приключения в града“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“ 13.00 ч., 14.00 ч.
в Държавен куклен театър „Дора Габе“

Куклени спектакли „Феята Кандилка“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“

в Държавен куклен театър „Дора Габе“

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]