Breaking News

„Феята Кандилка“

На 14 октомври, от 09.30 ч., в Държавен куклен театър „Дора Габе“

Куклен спектакъл „Приключения в града“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“ 13.00 ч., 14.00 ч.
в Държавен куклен театър „Дора Габе“

Куклени спектакли „Феята Кандилка“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“

в Държавен куклен театър „Дора Габе“