/*------

Горещи Новини / Breaking News

Куклени спектакли „Магия за злато“

На 30 октомври,от 09.30 ч., 10.30 ч., 13.00 ч.
в Държавен куклен театър „Дора Габе“

Куклени спектакли „Магия за злато“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“

Организира Държавен куклен театър „Дора Габе“

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]