Dobrich News Добрич новини

Куклени спектакли „Магия за злато“

На 30 октомври,от 09.30 ч., 10.30 ч., 13.00 ч.
в Държавен куклен театър „Дора Габе“

Куклени спектакли „Магия за злато“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“

Организира Държавен куклен театър „Дора Габе“