/*------

Горещи Новини / Breaking News

Куклени спектакли

На 28 октомври, от 09.30 ч., в Държавен куклен театър „Дора Габе“
Куклен спектакъл „Магия за злато“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“

от 11.00 ч. и 13.30 ч., в Държавен куклен театър „Дора Габе“

Куклени спектакли „Приказка за чистотата “ на Държавен куклен театър „Дора Габе“

Организира Държавен куклен театър „Дора Габе“

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]