Dobrich News Добрич новини

Куклени спектакли

На 28 октомври, от 09.30 ч., в Държавен куклен театър „Дора Габе“
Куклен спектакъл „Магия за злато“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“

от 11.00 ч. и 13.30 ч., в Държавен куклен театър „Дора Габе“

Куклени спектакли „Приказка за чистотата “ на Държавен куклен театър „Дора Габе“

Организира Държавен куклен театър „Дора Габе“