Dobrich News Добрич новини

Нови системи за качество и модерно обучение във висшето образование

Информират заинтересовани страни за нови системи за качество и модерно обучение във висшето образование

Днес, в гр. Добрич стартира двудневна национална конференция на тема „Усъвършенстване на системите за качество – гаранция за модерно висше образование в България“. Организатор и домакин на събитието е ВУ „Международен колеж“ (ВУМК).
Събитието започна с откриване от доц. Тодор Радев – ректор на ВУМК пред представители на бизнеса, гражданското общество, академичната общност и други заинтересовани страни. През двата дни ще бъдат дискутирани и представени актуални теми в областта на висшето образование – настоящи и бъдещи тенденции, стратегически мениджмънт и въвеждане на системи за управление като алтернатива за повишаване на качеството и имиджа на българското образование, както и ефектите от подобни действия за основните заинтересовани страни – студенти и бизнес.

В конференцията взеха участие младежи, които представиха своите мотиви за включване в системата на висшето образование и очакванията си от това. Други участници бяха бъдещи студенти на български и чуждестранни ВУ – ученици от местните училище – Професионална гимназия по туризъм, СОУ „Димитър Талев“, СОУ „П. Р. Славейков”, Английска гимназия „Райко Цончев“ и др. Предстои представители на водещи компании да дадат своята заявка и очаквания от висшите училища и компетенциите на техните възпитаници спрямо актуалните нужди на пазара в динамично развиващите се отрасли като „Информационни технологии“ и „Туризъм“. От друга страна, завършили студенти пък ще споделят своя опит при реализацията си на пазара на труда, като дадат обективна оценка на съответствието между получените знания и необходимите им такива в практиката. Участниците ще бъдат запознати още с новите европейски тенденции при разработването на учебни планове и програми, както и необходимостта от непрекъснат диалог и сътрудничество между висшите училища и заинтересованите страни. По време на първите сесии по някои теми бяха посочени добри практики то българските и чужди ВУ.
Допълнителна информация може да бъде получена на: e-mail: kiosk@vumk.eu или тел. 0887 755 690.