Dobrich News Добрич новини

Община Добрич финансира книги за историята на града и Добруджа

Експертна комисия към общинския съвет на Добрич одобри финансирането на 10 автори с книги за Добрич и Добруджа.
Подпомагането се осъществява по програмата на общината за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението. Предстои с общински средства да бъдат издадени книгите "Краезнание“ на Атанас Пеев, „Небесни ескизи“ на Марина Константинова, Речник за произхода, родословията и тълкованията на имената на някои български родове и фамилии от Добричка област на Георги Топалов, „Развитие на часовникарството в град Добрич през XX век“ на Елена Попова, „Храм Света Троица“ на Георги Казанджиев и Тодор Нинов, както и „Компетенции, пълномощия и правомощия на органите на местното самоуправление“ на Христо Иванов. С общински средства ще бъдат откупени книгата „Лале ли си. Моята автобиография“ и компактдиска „Лале ли си, зюмбюл ли си“. Община Добрич ще финансира издаването и на авторски компактдиск „Петър Крумов и хорове от град Добрич“ и книгите „Свобода“ на Петър Нейчев и „Летописец на повратно време“ на Йовчо Карамфилов и Пламен Николов. Общата сума, с която ще бъдат подпомогнати авторите, е 10 000 лева.