/*------

Горещи Новини / Breaking News

Община Добрич ремонтира пътя за село Богдан

Община град Добрич
СЪОБЩЕНИЕВъв връзка с изпълнението на строително-ремонтни работи на обект „Изграждане и основен ремонт на общински пътища”, Община град Добрич и фирмата изпълнител, уведомяват гражданите и гостите на града, че считано от 15.10.2014 год. започват дейностите по общински път DOB2114, обслужващ местностите „Гаази баба“, „Алмалии“ и селата Богдан и Опанец.

За осъществяване на ремонтните дейности ще се налага поетапно спиране на движението по мостовите съоръжения и в обхвата им, което ще наложи използване на обходни маршрути. Изпълнителя на строително-ремонтните дейности ще извърши необходимата организация на движението и сигнализация на непроходимите участъци.

Призоваваме гражданите за повишено внимание при движението по пътя, стриктно спазване на пътната сигнализация и указанията на изпълнителя, за да не се възпрепятства извършването на ремонтните работи.

Изразяваме извинението си за създадените неудобства.

Очакваме ремонта да приключи до 30.10.2014 год.

Община град Добрич