/*------

Горещи Новини / Breaking News

Отчет на Община Добрич

Община Добрич отчита 81, 06% постъпления от собствени приходи
81, 06% постъпления от собствени приходи отчита Община Добрич за последните девет месеца на годината. Това съобщи зам. кметът по финанси Иван Колев на редовната кметска оперативка на 13 октомври. В сравнение със същия период на миналата година преизпълнението е 7,23%. От планираните 19 млн. лв. към края на деветте месеца са събрани 15 409 000 лв. Очаква се до края на годината да бъдат събрани 100% приходи. Иван Колев посочи, че към края на октомври изтича срокът за плащане на всички данъчни задължения- патентен данък, недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства. Той подчерта, че преизпълнението на собствените приходи спрямо разчетите за изминалите девет месеца трябва да бъде запазено до края на годината. На 74% се изпълняват само данъчните приходи, а неданъчните приходи – на 85%. Значително преизпълнение на приходите има от продажба на земя, от 2 320 000 лв. разчетени в бюджета на общината са постъпили 2 636 000 лв. Изпълнението на данъка върху недвижимите имоти е на 78%, данъка върху превозните средства – на 79%, единствено изоставане има при постъпленията от придобиване на имущество по възмезден начин, където не може да бъде оказано съществено въздействие върху приходите, отбеляза Иван Колев. Изпълнението е 61,36%. Той допълни, че е добро изпълнението от таксата битови отпадъци – 81,16%.