/*------

Горещи Новини / Breaking News

Община Балчик публикува нови две обществени поръчки

На сайта на Община Балчик /"Профил на купувача"/ са публикувани нови две обществени поръчки:
"Доставка на опесъчител и снегоринни гребла за нуждите на Община Балчик", обособена по позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – Опесъчител.
Обособена позиция № 2 – Снегоринни гребла – 2 броя.
и
“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационния зимен сезон 2014/2015 година, разпределена на територията на Община Балчик и обособена по позиции”


Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]