Dobrich News Добрич новини

Джулай Морнинг

Breaking News

Кметът на Добрич Детелина Николова поздравява всички

Кметът на Добрич Детелина Николова поздравява всички общини и общински служители по повод Деня на българската община
Уважаеми госпожи и господа,

Скъпи колеги и съграждани,На 12 октомври 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. На 18 юни 1998 г. в Благоевград делегатите на Третото общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България вземат решение 12 октомври да бъде честван като Ден на българската община.

Местното самоуправление води началото си още в древната история на нашата държава, а българската община е в постоянен процес на приемственост и развитие. Поколения наред са вграждали по нещо от себе си през годините в каузата на местната демокрация. Стъпвайки здраво на добрите резултати от труда на нашите предшественици, главната ни задача като органи на местната власт – общински съвет и кметове, е да ги обогатим и завоюваме своите собствени победи и успехи.
Да си общински служител, кмет или общински съветник означава да не забравяме, че подобряването условията за живот в община Добрич е нашето основно призвание, смисълът на дейността ни като местни и изборни представители. Нашата огромна отговорност – да оправдаем очакванията на съгражданите си за по-добър, по-достоен и подреден живот.
Нека запазим и развием единодействието на двата изборни органа на общината – общински съвет и кмет, в името на общата цел – ефективно и устойчиво развитие на нашата община. Нека се стремим към непрекъснато повишаване на качеството на живот на нашите съграждани, което е смисълът и съдържанието на цялостната ни дейност. Нека умножим услугите за гражданите и подобрим тяхното качество, защото в близостта и неразривната връзка с гражданите се корени силата на местното самоуправление.

Вярвам, че ще продължим да работим за утвърждаване ценностите на местната демокрация, за превръщането на Община град Добрич в равностоен партньор и конкурент на европейските общини. Това е залогът за устойчиво развитие на българските общини, от който се нуждае обществото ни, защото силната местна демокрация прави силна България и обединена Европа.

Изразявам своята огромна признателност и уважение към всички, които честно са работили и работят за нашия град и нашата община.

Пожелавам на всички бивши, настоящи и бъдещи общински съветници, кметове, служители и партньори на Община град Добрич здраве, разум и много енергия за постигане на по-добро обществено развитие, за утвърждаване ролята на Общината в развитието на обществото, както и за стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

Уважаеми госпожи и господа,

На 12 октомври 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. На 18 юни 1998 г. в Благоевград делегатите на Третото общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България вземат решение 12 октомври да бъде честван като Ден на българската община.

Местното самоуправление води началото си още в древната история на нашата държава, а българската община е в постоянен процес на приемственост и развитие. Поколения наред са вграждали по нещо от себе си през годините в каузата на местната демокрация. Стъпвайки здраво на добрите резултати от труда на нашите предшественици, главната ни задача като органи на местната власт – общински съвет и кметове, е да ги обогатим и завоюваме своите собствени победи и успехи.
Да си общински служител, кмет или общински съветник означава да не забравяме, че подобряването условията за живот в община Добрич е нашето основно призвание, смисълът на дейността ни като местни и изборни представители. Нашата огромна отговорност – да оправдаем очакванията на съгражданите си за по-добър, по-достоен и подреден живот.
Нека запазим и развием единодействието на двата изборни органа на общината – общински съвет и кмет, в името на общата цел – ефективно и устойчиво развитие на нашата община. Нека се стремим към непрекъснато повишаване на качеството на живот на нашите съграждани, което е смисълът и съдържанието на цялостната ни дейност. Нека умножим услугите за гражданите и подобрим тяхното качество, защото в близостта и неразривната връзка с гражданите се корени силата на местното самоуправление.

Вярвам, че ще продължим да работим за утвърждаване ценностите на местната демокрация, за превръщането на Община град Добрич в равностоен партньор и конкурент на европейските общини. Това е залогът за устойчиво развитие на българските общини, от който се нуждае обществото ни, защото силната местна демокрация прави силна България и обединена Европа.

Изразявам своята огромна признателност и уважение към всички, които честно са работили и работят за нашия град и нашата община.

Пожелавам на всички бивши, настоящи и бъдещи общински съветници, кметове, служители и партньори на Община град Добрич здраве, разум и много енергия за постигане на по-добро обществено развитие, за утвърждаване ролята на Общината в развитието на обществото, както и за стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

Уважаеми колеги,

Всички ние, приели местното самоуправление за свое житейско верую, имаме основание да твърдим, че изпълняваме обществената си роля, влагаме таланта и труда си в изграждане на демократична България.

Да продължим напред и със заслужено самочувствие да пренесем онези добродетели в реалността, които ще ни помогнат да направим от местното самоуправление и местната администрация сигурен мост към по–добър живот за всички.

Благодаря Ви за професионализма, колегиалността и не на последно място за човешкото отношение и съпричастността, когато всички се нуждаем от подкрепа. За усилията, които ежедневно полагате да съхраните авторитета на българската община, да запазите нейните традиции, да изпълните поетите ангажименти.

Честит празник!