Dobrich News Добрич новини

Програма за млади лидери организира ВУМК

Международна академия за млади лидери ще приеме студенти от 5 държави
Проект Лидерство и управление на промяната във висшето образование
Програма Темпус IV

В периода 7. – 13. септември Висше училище Международен колеж, град Добрич ще бъде домакин на международна Академия за млади лидери. Академията се организира в рамките на проекта Лидерство и управление на промяната във висшето образование, който се финансира по програма Темпус IV на Европейската комисия. В рамките на програмния период 2007 – 2013 проектът Лидерство и управление на промяната е първият одобрен, който се координира от българско висше училище. Проектът е на стойност 930 724,52 EUR, стартира през 2012 и е с продължителност от три години. В проекта участват общо 29 институции от десет страни. През първите две години основните дейности в проекта бяха фокусирани върху изграждането на административния капацитет и подобряване на лидерските умения на представителите на висшия и среден мениджмънт в университети от Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

Международната Академия за млади лидери е първата от серия проектни инициативи през третата и последна година от проекта, които целят включването на различни заинтересовани страни в процесите на модернизация и управление във висшето образование и в частност на студентите. В Академията за млади лидери участват общо 70 студенти, като 55 от тях са представители и активни членове на студентските съвети и младежки организации в 28-те висши училища в проекта. Заедно с български и чуждестранни студенти на колежа гостите ще участват в различни тренинги, ролеви игри и фокус групи. Целта на петдневното обучение е изграждане на лидерски умения у студентите и стимулиране на различни инициативи за тяхното по-активно участие в процесите на управление на висшите училища. В международната академия за млади лидери преподаватели ще бъдат както представители на академичния състав на Висше училище Международен колеж, така и преподаватели по лидерство и управление на промяната от университети във Великобритания, Франция, Португалия и Гърция.