/*------

Горещи Новини / Breaking News

Под покритие

По повод именния ден на близки приятелки, г-н Стоянов е забелязан на партито на дамите в клуб "Бакарди" миналата нощ.

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]