Dobrich News Добрич новини

Сладко похапване сред природата

На хапка в ресторант "Лайф" в градската градина, докато е приятно времето да се обядва на природа.