Dobrich News Добрич новини

Заместник областният управител Исмет Абил гост на официално събитие по проект

Днес, 2 септември, в Добрич официално бяха открити Центровете за настаняване от семеен тип по проект, финансиран по ОП „Регионално развитие 2007-2013".
От името на Областния управител Недко Марчев, ресорният заместник И. Абил поздрави общинското ръководство и целия екип, ангажиран с успешното изпълнение и приключване на проекта: "Убеден съм, че целта е постигната - създадена е възможност да бъде осъществена трайна подмяна на институционалните грижи за деца с увреждания и техните семейства чрез осигуряване на ефективна социална инфраструктура в общината. В тази връзка, изградените 4 центъра от семеен тип ще осигурят подходяща жизнена среда и благоприятни условия за пълноценно развитие на децата и младежите."
Зам. областният управител припомни, че за осигуряването на устойчивост на процеса на заместване с нови алтернативни услуги за подкрепа на тези групи в общността, е много важно и създаването на мрежа от необходимите съпътстващи услуги, която да отговаря на специфичните потребности. Тези мерки са в контекста на Областната стратегия за развитие на социалните услуги и тяхното изпълнение ще съдейства за успешното интегриране на децата и семействата в риск.