Dobrich News Добрич новини

По ОПРР завърши рехабилитацията на 19 км от път III-7102 – важна транспортна връзка в община Тервел

Изпълнени са 100% от строително-монтажните дейности по рехабилитацията на 19 км от път III-7102 Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, област Добрич. Проектът лот 44 е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. Стойността му е 10 817 649, 33 лв. Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 9 195 001, 93 лв.
За обекта има подписан акт 15 за завършените строително-монтажни работи. Предстои издаването на акт 16 и разрешението за ползване.
Третокласният път е основна връзка за селищата в региона с общинския център Тервел и е най-прекия път с община Крушари. Осигурява и връзката с градовете Варна и Добрич.
На основно ремонтирания пътен участък са положени основни, изравнителни и износващи асфалтови пластове, има нови облицовани окопи, банкети и бетонови бордюри. Подменени са стоманените предпазни огради, обновена е хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация.
Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Пътперфект - Т" ЕАД. Строителният надзор е осъществен от „Пътконсулт 2000" ЕООД. Договорът за строителство е на стойност 11 159 616,74 лв. с ДДС, а за строителния надзор - 238 412,40 лв. с ДДС.

Агенция "Пътна инфраструктура"