Dobrich News Добрич новини

Разпределена бе сумата от дарителската сметка в Добрич

Общинският съвет в Добрич разпредели сумата от 81 790 лв., постъпили в дарителската сметка
На свое заседание вчера общински съвет Добрич разпредели 81 790 лева за граждани и обекти, пострадали от наводнението на 19 юни т.г. Парите са постъпили в дарителската сметка, разкрита от общинска администрация на 20 юни. За половината от средствата , за които няма изразена воля на дарителя те ще бъдат поделени по равно между трите пострадали общински детски заведения. Детски градини с номера 23 и 24 ще получат общо 55 947 лева, които ще се разделят по равно. Детска ясла №6 ще разполага с 19 743 лева, а Хуманитарна гимназия, чието мазе остана под водата - 6 000 лева. В сметката има постъпили и 100 лева, предназначени по волята на дарителя за гражданка от ул."Индже войвода". Част от парите по сметката са постъпили преди няколко дни от град Шафхаузен, който е побратимен на община Добрич. С решение на общинското ръководство в швейцарския град, за преодоляване щетите от наводнението в Добрич са отпуснати 7 927 лева, които се делят на три равни части за детските заведения - по 2 643 лева. Всички средства, разпределени от Общински съвет Добрич, ще бъдат използвани за извършване на належащите ремонтни дейности и закупуване на необходимите активи, материали и оборудване. Те ще се отразят в приходната и разходната част на бюджета на Добрич.