/*------

Горещи Новини / Breaking News

Тържествено заседание на Общински съвет град Добрич

От 10.30 ч. в Концертна зала „Добрич“
Тържествено заседание на Общински съвет град Добрич

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]