Dobrich News Добрич новини

Тържествено заседание на Общински съвет град Добрич

От 10.30 ч. в Концертна зала „Добрич“
Тържествено заседание на Общински съвет град Добрич