Dobrich News Добрич новини

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждането на избори за народни представители в 43-то Народно събрание на 05.10.2014 г. ОД МВР Добрич Ви уведомява, че група „Български документи за самоличност” при ОД МВР Добрич и звената „БДС” при РУ-я ще съдействат на българските граждани, които желаят да упражнят правото си на глас.
В седмицата преди провеждането на изборите е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен / зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок на валидност, да имат възможност да упражнят правото си на глас, като за целта следва:

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявления за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.
2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден 03 октомври 2014 г., по искане на гражданите, ще им бъде издавано необходимото удостоверение, с което да гласуват.
3. За издаване на удостоверение гражданите лично подават искане в ОД МВР Добрич или РУП при ОД МВР Добри за дните от 30 септември 2014 г. до 04 октомври 2014 г. от 08:30 часа до 17:30 часа и на 5 октомври 2014 г. от 08:00 часа до 18:00 часа.
4. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден се издават след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя.
5. За времето от 08:30 часа до 17:30 часа на 04.10.2014 г. и за времето от 08:00 часа до 18:30 часа на 05.10.2014 г. в група „БДС” при ОД МВР Добрич и звената „БДС” при РУ-я, ще се връчват издадени лични карти.
6. Удостоверения, издадени на основание регистрирано искане ще се връчват на 04.10.2014 г. за времето от 08:00 часа до 17:30 часа и на 05.10.2014 г. за времето от 08:00 часа до 18:30 часа.
7. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР или ОД МВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.


Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 05 октомври 2014 г.


ОД МВР ДОБРИЧ