Dobrich News Добрич новини

МОСВ внесе още едно условие за Блок „1-11 Вранино“ за по-голяма сигурност на гражданите

Министерството на околната среда и водите прецизира подписаното Решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на „Цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок „1-11 Вранино". С корекциите се допълва текста на т. 2 от условията на Решението и се добавя нова т. 7. Допълнителните задължения са внесени в документа по предложение на представители на ПП „Зелените", след среща с министъра миналата седмица.
Допълненията към условията в Решението за съвместимост на работния проект и годишния план за 2014 г., издадено от МОСВ са следните:

- категорично се изключва възможността от използване на незаконосъобразни/ неконвенционални методи за проучване и търсене на нефт и природен газ от страна на възложителя;
- възложителят трябва да предостави и информация и данни за общия ефект от отделните дейности в тяхната съвкупност, по отношение на територията на Блок „1-11 Вранино", подземните водоносни пластове и защитените зони;

Решението за съгласуване на цялостен и годишен работен проект за търсене и проучване на нефт и природен газ налага ограничителни дейности върху естеството на проучванията, предмет на договора за търсене и проучване. Договорът е подписан между министъра на икономиката и енергетиката и „Парк Плейс Енержи Корп" през април 2014 г. МОСВ подчертава, че Решението, издадено на 26 август 2014 г., не е разрешение, тъй като страна по Договора за търсене и проучване е министъра на икономиката и енергетиката. Той е и единствен компетентен орган за издаване на разрешения за търсене и проучване на нефт и природен газ. Въпросното решение, с поставените задължителни за изпълнение условия в него, гарантира изпълнението на проучвателните дейности в съответствие със законодателството по околна среда.


Пресслужба на МОСВ