Dobrich News Добрич новини

Пострадалите семейства от наводнението са освободени от такса смет

На свое заседание вчера Общинският съвет прие предложението на кмета Детелина Николова за освобождаване на пострадалите семейства при наводнението от такса смет.
Решението касае жилищните имоти, които са обследвани от комисия общински експерти по Закона за устройство на територията и са получили заповеди за премахване, преобразуване или ремонтиране. Дължимите суми са от около 4 000 лева, като в случаите на освобождаване от такси по решение на общински съвет, разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общината.