Dobrich News Добрич новини

ХІІ Международен мажоретен фестивал „Златен помпон“ Добрич – Албена

На 5 септември, ще се проведе ХІІ Международен мажоретен фестивал „Златен помпон“ Добрич – Албена
Под патронажа на Детелина Николова – кмет на Община град Добрич

Място и час: Казино-вариете – КК „Албена”, 14.30 ч.

Откриване на фестивала. Конкурсна програма за соло, дуо-трио /батон, помпон/

Място и час: Казино-вариете в КК „Албена”, 17.00 ч.

Награждаване в соло формации

Организатори: Министерство на образованието и науката, Българска мажоретна асоциация, Община град Добрич, Сдружение „За децата на Добрич”