Dobrich News Добрич новини

Областният управител участва във форум за създаване на национална морска стратегия.

На 19 септември 2014 в зала „Компас" на хотел „България" се проведе кръгла маса на тема „Национална морска стратегия - значение, възможности и перспективи за България".
Събитието се провежда по инициатива на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич, които през миналата година подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на черноморските политики. Сформиран бе координационен съвет, който започна събиране, анализиране и обобщаване на данни и информация за изграждане на национална морска стратегия на страната. Подготвен бе и проект на Стратегията разработен от Черноморски институт - Бургас и Областна администрация - Бургас. Всичко, което е извършено досега по създаването на морската стратегия става изцяло на доброволен принцип с привличане на известни експерти и специалисти в областта на морските политики и бизнес, които безвъзмездно участвуват в обсъжданията и разработките на отделни сегменти и раздели от стратегията.

В работата на кръглата маса взеха участие областните управители на област Бургас и област Добрич /на снимката/ Павел Маринов и Недко Марчев, кмета на Поморие Иван Алексиев, заместник кметове на морски общини и представители на ДФ „Пристанищна инфраструктура", Пристанище Бургас ЕАД и „Параходство БМФ".

В работата на кръглата маса участваха още представители и специалисти от Морски клъстер България и Варна, Бургаска морска асоциация, Бургаска търговско-промишлена палата," Университет „Проф. Д.-р Асен Златаров" Бургас, както също и капитани и представители на морския бизнес и морското дело от Бургас, Варна и Добрич.
[next]
Към провежданата кръгла маса интерес проявиха и кандидати за народни представители от различни политически партии, които участвуваха в нейната работа без оглед на своите партийни различия .

Със свое кратко експозе по темата Областният управител на област Бургас Павел Маринов, инициатор за провеждането на този авторитетен форум откри събитието и даде начало на обсъжданията. С приветствие към присъстващите се обърна и Областният управител на област Добрич Недко Марчев, който също изрази своята подкрепа за актуалната инициатива по създаване на този толкова очакван и важен документ, какъвто е националната морска стратегия.

Пред участниците в кръглата маса основна презентация направи доц. Маруся Любчева, екс- евродепутат и ръководител на Черноморски институт, която очерта значението и важността на бъдещата националната морска стратегия на България в контекста на черноморския регион и политиките на Европейския съюз.

В своя пространен и задълбочен доклад тя посочи, че инициативите за вътрешно сътрудничество, какъвто е примерът с меморандума между областите Бургас, Варна и Добрич са от голямо значение, както за развитието на отделните региони, така и за нашата страна като цяло във връзката и с останалите черноморски страни при решаване на различни стопански проблеми свързани с морското дело, пристанищата, рибарството, морския бизнес, корабостроенето и корабоплаването, екологията, туризма, ограничаване на нелегалната миграция и трансграничната престъпност. Чрез привличането на авторитетни специалисти в работата за формиране на национална морска стратегия ще се постигне един по-широк и системен подход към всички компоненти изграждащи визията на държавата и обществото за перспективите пред различните морски дейности, както и по надеждно координирани действия за превръщане на морската стратегия в конкретна жива практика, чрез която биха могли да се открият нови работни места в морския бизнес и да се подпомогнат съществуващи фирми и предприятия от бранша.
[next]
Морската стратегия ще даде възможност и за едно по-детайлно идентифициране на всички предизвикателства, които според доц. Любчева, могат ефективно да бъдат решени чрез взаимодействие на различни по формат неправителствени и научни организации при използване на ресурса и опита на държавната администрация за насърчаване на регионални инициативи и за привличане на инвестиции в морския бизнес на страната.

Другият основен доклад бе на тема: „Нови коридори, основни пристанища и морски връзки - възможности за развитие и финансиране за периода 2014-2020". Той бе представен от Георги Петков, директор и ръководител на проекти в SPC България. Една от най-авторитетните неправителствени организации у нас, създадена във Варна през 2004 г. в партньорство с основните браншови организации: Българска асоциация на собствениците на кораби; Български Shipbrokers и Асоциация ShipAgents; Българската асоциация на спедиторите и логистика и с подкрепата на Министерството на транспорта.

В хода на последвалите многобройни изказвания бяха направени интересни и ценни предложения, които ще бъдат обобщени от работната група и включени в проекта за създаване на национална морска стратегия.