Dobrich News Добрич новини

Започва изплащането на средствата

Фондация „Помощ за благотворителността в България“ определи нови суми от дарителската кампания за пострадалите от наводненията. От 10 септември започва изплащането на средствата
След извършена проверка от Община Добрич и представители на Фондация „Помощ за благотворителността в България“ по сигнали на граждани за нередности по разпределението на средствата, на база на критериите, определени от Обществения съвет, Фондацията определи нови суми от дарителската кампания за засегнатите от наводненията. От преведените 442 500 лв на Община Добрич, 58 семейства ще получат по 2000 лв, 241 семейства ще получат по 1000 лв., а по 400 лева ще бъдат разпределени на 58 семейства. Фондацията е взела решение да увеличи списъка на нуждаещите се домакинства с още 112. По този начин от организацията са разпределили средствата по нов начин. С новите списъци всеки може да се запознае на фасадата на Община Добрич по ул. „България“12. Сумата, която ще бъде разпределена, е 380 200 лева. Остатъкът от 62 300 лева ще бъде разпределен по решение на Фондацията. Община Добрич ще започне да изплаща средствата от утре /10 септември/ директно по декларираните сметки от правоимащите. Гражданите, които не са декларирали банкови сметки, могат да го направят в Центъра за услуги и информация.

Община град Добрич