Dobrich News Добрич новини

Международният съюз по далекосъобщенията дарява на Дома за стари хора специализирано оборудване

Международният съюз по далекосъобщенията чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията дари сумата от 7000 долара за закупуване на специализирано оборудване за хора със зрителни увреждания за Дома за стари хора в Добрич. Дарението ще бъде представено на 10 септември от 13.30 часа в Дома.
На събитието ще присъстват зам.министърът на транспорта Камен Спасов и кметът на Добрич Детелина Николова. Дарението включва изграждане на безжична мрежа, с която ще бъде осигурен достъп до всички помещения в Дома за стари хора. Голяма част от домуващите са неподвижни или трудно подвижни и допълнителните услуги ще могат да бъдат предоставяни в стаите, където са настанени. Освен това със средствата са закупени таблети, които ще се ползват за комуникация с близки на неподвижни възрастни хора чрез специализиран софтуер – Skype, Viber, социални мрежи и др. Закупени са и преносими компютри, лазерни принтери, мастилено –струен принтер, мултимедия, консумативи за техниката, смарт телевизор за столовата на Дома и софтуер за незрящи. В социалното заведение са настанени 115 души. Близо 1/3 от тях имат близки в чужбина и ще могат да се възползват от новата техника. Международният съюз по далекосъобщенията е специализирана агенция към Организацията на обединените нации и е уникална форма за глобално международно сътрудничество, чрез която държавите работят за икономическото, културното и социалното развитие в световен мащаб. Република България чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е дългогодишен член на съюза. През 2012 г. приключи съвместен проект между двете институции, с помощта на който беше осигурено специализирано оборудване за две училища с нарушено зрение в градовете София и Варна. Дарението в Дома за стари хора е част от инициативата „Е – достъпност за слепи хора и хора със зрителни увреждания за централна и източна Европа“.