Dobrich News Добрич новини

Две предложения за почетен гражданин на Добрич

До крайния срок за постъпване на предложения за почетен гражданин на Добрич за 2014 г. в секретариата на Общинския съвет са постъпили две номинации за удостояване със званието. Съгласно Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания и награди крайният срок за представяне на номинации за почетен гражданин е 31 август на календарната година. Първото предложение е за поета, белетрист, драматург и журналист Драгни Драгнев, като поводът е неговата 75-годишнина.
Вносителите предлагат той да бъде удостоен със званието за приноса си за обогатяването на духовната съкровищница на града. Той е предложен от група общественици, сред които Иван Иванов, Атанас Пеев, Иван Кръстев, Михаил Стоев и Димитър Сивкав. Втората номинация е за хореографа и главен художествен ръководител на ЗТО „Алексия“ Севдалина Мавродиева – Нейкова. Поводът е 20-годишнината на организацията. Мотивите за предложението са, че Севдалина Мавродиева – Нейкова подготвя поколения талантливи танцьори, част от които достигнаха върховете на танцовото изкуство на световно ниво. Решението за присъждането ще бъде взето на сесия през септември,а символите на почетното звание ще бъдат връчени на тържествената сесия на 25 септември.