Dobrich News Добрич новини

Представители на ЦИК проведоха работна среща във връзка с организацията на изборите

Във връзка с предстоящите парламентарни избори на 5 октомври, членовете на ЦИК Йорданка Ганчева и Таня Цанева проведоха обучение с представители на Районната избирателна комисия, на общинските администрации от област Добрич; на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване", Областна дирекция на МВР, „Пожарна безопасност и защита на населението", „Информационно обслужване" АД.
Отделните ведомства информираха, че подготовката за нормално протичане на изборния ден е в ход, необходимата организация по места е създадена, има добра комуникация и взаимодействие между отделните структури. Подхожда се отговорно към задачите и всички ангажименти ще бъдат изпълнени в съответствие с указаните законови срокове и методическите указания на Централната избирателна комисия.
Членовете на ЦИК уточниха, че тяхната задача е да се улесни работата на всички участници в изборния процес и да се разяснят основни правила и особености, които са важни за законосъобразното произвеждане на предстоящите парламентарни избори, както и за подобряване на взаимодействието между отделните звена, имащи ангажимент в изборния процес. Представителите на обучителното звено обърнаха внимание върху отговорността на ангажираните институции и маркираха основни моменти: регистрирането на застъпниците съобразно изборната хронограма, незабавното публикуване на всички решения на РИК на интернет страницата на комисията, осъществяване на контрол от страна на Районната избирателна комисия върху дейността на СИК и предстоящите обучения, необходимостта от бързо администриране на всички жалби и сигнали, препоръчителните указания за сгъване на бюлетината и др.

На работната среща днес в Областна администрация Добрич присъстваха представители на частичната мисия на ОССЕ /Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/ - дългосрочните наблюдатели Меги Любани и Харолд Отто. Мисията в България ще е частична и ще посети определен брой избирателни секции в изборния ден. Целта е да се следи за честността на изборите.