Dobrich News Добрич новини

Международния пленер по керамика - Баличк 2014

Започна .
Участниците, които от 27 септември до 4 октомври ще работят сред спокойствието и красотата на архитектурно-парковия комплекс "Двореца" са:
- Георге Фаркашиу (Румъния)
- Алфред Ипсер (Румъния)
- Петре Манеа (Румъния)
- Константин Пападополу (Румъния)
- Евелина Ханджиева (България)
- Христо Йонков (България)
- Иван Кънчев (България)
- Пламен Аврамов (България)
* Илия Янков- куратор (България)
Какво и по какъв начин е вдъхновило всеки един от творците, ще можем да видим по време на тяхната изложба през следващата година, когато започнатото вече тук, ще мине през пещите за изпичане, за да придобие вида, търсен от създателя му.