Dobrich News Добрич новини

Мрежа за ефективно управление на ученето през целия живот в Черноморския басейн

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ
И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

което се провежда на 23 и 24 септември 2014 в град Добрич по проект „MANAGE.EDU: Мрежа за ефективно управление на ученето през целия живот в Черноморския басейн” с подкрепата на СОП "Черноморски басейн" (2007-2013). Организатори на събитието са Център за граждански инициативи, консултации и обучение и Добруджанско аграрно и бизнес училище; домакин е Висше училище „Международен колеж”.
Изложението дава възможност на представители на институции, държавни органи, НПО, бизнес-структури и всички заинтересовани страни в сектора на образованието да представят своите научни и приложни изследвания, постижения и добри практики за учене през целия живот, както и да обсъдят бъдещи инициативи с партньори от 7 страни.
Всяка институция може да се включи с презентация, да предостави реклами материали, които да бъдат аранжирани на щандовете по време на изложението, или само да присъства на дискусиите.
Работните езици са български и английски с осигурен симултанен и консектувен превод, конферентна връзка и кетъринг за всички участници.