Dobrich News Добрич новини

Областна администрация Добрич с одобрени 3 работни места по програма „Старт на кариерата”

Във връзка със стартиралата на 01.09.2014 година процедура по Компонент 1 на Програма „Старт на кариерата", Областна администрация Добрич е одобрена за 3 работни места. Крайният срок за кандидатстване по Програмата е 30.09.2014 година в Дирекциите „Бюра по труда".
Едното работно място е в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", другите две работни места са в Дирекция „Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността".
Припомняме, че кандидатите трябва да са младежи до 29 години /ненавършени до 30.09.2014 г./, завършили висше образование и не притежаващи трудов стаж по придобитата специалност, както и да са регистрирани като безработни или заети лица.
Допълнителна информация кандидатите могат да намерят на интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg и в Дирекциите "Бюра по труда".