Dobrich News Добрич новини

ВУМК - Добрич домакин на научна конференция на БАН

ВУМК - Добрич домакин на научна конференция на БАН по проблеми на Туризма, Земеделието и Образованието
Висше училище Международен колеж, в качеството си на Регионален академичен център (РАЦ – Добрич) към Българската академия на науката (БАН) ще бъде домакин на двудневна научна конференция по проблеми на Образованието, Туризма и Земеделието. Събитието ще се проведе в периода 24 – 25 септември в сградата на ВУМК, Добрич (зала 205 от 14 часа ). Конференцията е част от календара на мащабните национални събитията по честването на 145 години Българска Академия на Науките.
Научният форум ще бъде открит от доц. Тодор Радев, координатор на Регионалния академичен център към БАН в Добрич. Специални гости – представители на БАН ще бъдат член кореспондент Димитър Димитров и проф. Гарабед Манисян към Икономически институт на академията.
По време на конференцията ще бъдат изнесени презентации, които изследват предизвикателства в ключовите икономически области за Добрич и региона. Сред докладите ще има теми насочени към аграрната наука, техническото образование, развитието на туристически дестинации, основни икономически проблеми и др. Научните изследвания ще бъдат представени от представители на членовете на РАЦ – Добрич, известни учени в съответните области, както и студенти.
Регионалният академичен център в Добрич бе открит през септември 2013 година с подкрепата на Община Добрич. В РАЦ – Добрич си партнират местените Добруджански земеделски институт, Регионален исторически музей, Търговско промишлена палата, ИА Добруджа, както и местни компании в областта на енергетиката, новите технологии, земеделието и др.