/*------

Горещи Новини / Breaking News

Кметът на Добрич издаде заповед за забрана на продажбата и консумацията на алкохол по време на изборите за 43–то Народно събрание

Кметът на Добрич Детелина Николова издаде заповед, с която се забранява продажбата и консумацията на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 05.00 часа до 24. 00 часа на 5 октомври .

Лицата по гражданско състояние са задължени да уведомят за забраната лицата, желаещи да сключат граждански брак. Контрол по изпълнението на заповедта е възложен на секретаря на Община град Добрич Румен Русев.

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]