/*------

Горещи Новини / Breaking News

Община Добрич почива на 25-ти

25 септември е празничен и неприсъствен ден за работещите на територията на Община град Добрич
Общинският съвет в Добрич със свое решение 34-13 от 29 юли 2014 г. обявява еднократно 25 септември, четвъртък, за празничен и неприсъствен за работещите на територията на Община град Добрич. Предложението е на кмета на града Детелина Николова. На 25 септември 1940 г. Добрич отново става част от територията на България след подписването на Крайовската спогодба, с която Южна Добруджа се връща в пределите на Родината. От 1990 г. на 25 септември се чества Денят на Добрич. Решението на Общинския съвет е мотивирано от възможността за тържественото отбелязване на празника.

Няма коментари

В коментара си можете да добавите снимка, като ползвате код: [img]адреса–на-вашата-снимка[/img]
и видео с код: [video]адрес-на-вашето-видео[/video]