Dobrich News Добрич новини

Практически препоръки по пътна безопасност през учебната 2014/2015 година за деца и юноши

Практически препоръки
по пътна безопасност през учебната 2014/2015 година за деца и юношиНачалото на учебната година е изпълнено с настроение, тържественост и еуфория. Много деца за първи път прекрачват прага на училището, други се завръщат в класните стаи след лятната ваканция, на трети предстои за последна година да посрещнат 15 септември в училищния двор като ученици.
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ОБАЧЕ, някои деца никога повече няма да чуят отново училищния звънец, защото са станали жертва на тежка катастрофа на пътя.


За да бъде подобрена безопасността и сигурността на децата на пътя, Национална пътна полиция препоръчва:

Ако сте ученик
Не забравяйте, че най-важно за вас е да се научите да се пазите сами на пътя. Там вие сте уязвими особено ако сте сами и не можете да потърсите помощ от възрастен.

Затова, заради Своята сигурност, приемете следните съвети:

Ако ходите сами на училище
Преди началото на учебната година си припомнете заедно със своите родители най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
Припомнете си основните правила за движение като пешеходци. Не забравяйте, че заради личната си безопасност винаги трябва:
да пресичате при зелена светлина на светофара;
да се движите по тротоара и да използвате изградените подлези и надлези за пешеходци;
да вървите по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
Използвайте светлоотразителни жилетки или елементи, които може да закрепите за облеклото или ученическата си раница.
Ако закъснявате за училище, не приемайте това за повод да нарушавате правилата за движение на пътя. Така лесно може да станете жертва на катастрофа.
Ако кръстовището е оживено, пресечете с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
Обсъдете с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнете за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запаметете в телефона си номерата им.

Ако се придвижвате до училище с велосипед
Преди началото на учебната година заедно с родителите си прегледайте техническата изправност на колелото.
Припомнете си заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите. Не забравяйте, че:
велосипедът е пътно превозно средство, а
велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
когато са навършили 12 години, велосипедистите трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
Обсъждайте с родителите и с приятелите си актуални събития, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
Винаги носете светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
Ако закъснявате за училище, не приемайте това за повод да преминете при червен сигнал на светофара. Така лесно може да станете причина за катастрофа и да пострадате в нея.
Помнете, че при пътен инцидент винаги може да позвъните на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или да направите това сами.

Ако сте родител
Не забравяйте, че най-важна за вас е безопасността на вашето дете. На пътя детето Ви е уязвимо, ако остане само, без наблюдение и контрол от възрастен.

Затова, заради Неговата сигурност, приемете следните съвети:

Ако детето ви е първокласник
Преди началото на учебната година изберете най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
Преминете неколкократно по маршрута заедно с бъдещия ученик.
Завършете прехода с тест запомнен ли е пътят.
В началото и в края на учебния ден се погрижете лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратите и посрещнете дето си до/от училищния вход.
Винаги разговаряйте за правилата за безопасно движение като пешеходци или като пътници в семейния автомобил.
Винаги бъдете за пример и не правете компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
При възможност закупете светлоотразителни жилетки или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.
Предварително уточнете към кого може и трябва да се обърне за помощ, ако вие не сте наблизо. Запаметете в телефона на детето си номерата на хората, на които може да се довери.

Ако вие возите детето си до училище
Превантивно проверете изправността на обезопасителните системи за деца, които използват в своя автомобил.
Използвайте обезопасителни системи за деца дори училището да е близо до дома ви и да ви се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за части от секундата, което може да коства живота или здравето на собственото ви дете.
Докато пътувате, коментирайте поведението на останалите участници в движението. Бъдете за пример и не допускайте компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

Ако детето ви ходи самò до училище
Преди началото на учебната година си припомнете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
Припомнете си заедно основните правила за движение като пешеходци:
Настоявайте детето ви винаги да пресича при зелена светлина на светофара.
Насърчете го винаги да се движи по тротоара и да използва изградените подлези и надлези за пешеходци.
Обърнете внимание, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
Настоявайте убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя. Ако направи компромис, може да се окаже жертва на катастрофа.
Препоръчайте на детето си, ако кръстовището е оживено, да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
Обсъждайте актуални събития, свързани с пътни инциденти и последиците от тях.
При възможност закупете светлоотразителни жилетки или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.
Актуализирайте списъка на хората, към които може и трябва да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложете на детето да запамети в телефона си номерата на хората, на които може да се довери.

Ако детето ви се придвижва до училище с велосипед
Преди началото на учебната година заедно прегледайте техническата изправност на колелото.
Припомнете си заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите, като припомните, че:
велосипедът е пътно превозно средство, а
велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
Обсъждайте актуални събития, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
Настоявайте детето ви винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
Напомняйте на децата си, че при пътен инцидент винаги може да позвънят на вас, за да подадете сигнал в полицията на телефон 112, или да направят това сами.

Ако сте водач
Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя. Те тепърва се учат да се пазят сами.

Затова, заради Тяхната сигурност, приемете следните съвети:

Ако се движите в близост до детско или учебно заведение
Винаги спазвайте ограниченията на скоростта. Те са въведени, за да предпазят както децата, така и вас от попадане в пътен инцидент.
Винаги бъдете в готовност да спрете. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях е изостанало и бърза да настигне другите. В този момент то забравя, че е на пътя и че там има други правила.
Винаги помнете, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
Никога не спирайте върху пешеходната пътека. Това може да провокира децата да потърсят друго място за пресичане на пътното платно и да попаднат в риск от пътен инцидент.

Ако преминавате покрай спирки на масовия градски транспорт в близост до учебно заведение
Винаги се движете със скорост под максимално разрешената. Често децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
Винаги бъдете в готовност да спрете. Нерядко децата променят решението си в последния момент и изненадващо сменят посоката си на движение, тичайки. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.
Винаги давайте предимство на децата, които пресичат пътното платно на пешеходна пътека. Ако зад вас се движи друг автомобил, подайте разбираем за водача му знак, че също трабвя да спре и да изчака преминаването на детето.
Винаги бъдете толерантни към деца-велосипедисти. Никога не забравяйте, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.
Винаги помнете, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
Ако забележите неправилно или рисково поведение, спрете и обяснете до какви последици може да доведе то.
Напомняйте на децата си, че при пътен инцидент винаги може да позвънят на вас, за да подадете сигнал в полицията на телефон 112, или да направят това сами.


Национална пътна полиция
2014 г