Dobrich News Добрич новини

Да бъде успешна учебната 2014-2015 година!

В първия учебен ден заместник областният управител Исмет Абил бе гост на СОУ "П. Р. Славейков".
От името на Областния управител възпитаниците на СОУ "Димитър Талев" бяха поздравени от главния секретар на Областна администрация Божидар Божилов.

Честит празник и на добър час през новата 2014-2015 учебна година!