Dobrich News Добрич новини

ВУМК въвежда онлайн кандидатстудентски изпити

Висше училище Международен колеж (ВУМК) въвежда нов метод кандидатстване за предлаганите бакалавърски и магистърски програми – онлайн приемен изпит и интервю с жива видео връзка чрез интернет. Осъществяването на изпитите ще бъде с помощта на ново-въведената система за електронно и дистанционно обучение във висшето училище.
Желаещите да следват в специалностите на ВУМК, предлагани съвместно с престижни държавни университети от Европа (Великобритания, Холандия, Франция и др.) ще могат да се явят на изпит по английски език в реално време от всяка точка на света. [next]
От ВУМК добавят, че освен писмената част на изпита, неизменна част от кандидатстването е интервю с кандидатите. Събеседването ще има възможност да се провежда с жива видео връзка с помощта на интернет и съвременни видеоконферентни системи, с които ВУМК разполага. От висшето училище отбелязват още, че кандидатите, разполагащи с международно признат сертификат по английски език или оценка от ДЗИ по чуждия език трябва да се явят само на интервю.
Според представителите на кандидатстудентския офис на Висше училище Международен колеж въвеждането на подобна форма на кандидатстване е по примера на едни от най-престижните и съвременни университети по света. Новата форма на кандидатстване е продиктувана и от факта, че все по-голям брой чуждестранни студенти желаят да следват в англоезичните програми на ВУМК, до момента студентите на висшето училище идват от над 30 държави.