Dobrich News Добрич новини

Община град Добрич осигурява безплатни проекти за типови сгради

В дните и месеците след наводнението Община град Добрич се ангажира с редица дейности и инициативи в помощ на най-тежко пострадалите и с оглед облекчаване на техните действия за преодоляване последиците от бедствието.По инициатива на кмета Детелина Николова Регионалните колегии на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране разработиха и направиха дарение на два повтарящи се проекта на къщи с площ 40,8 м2 и 51,3 м2 , които са в помощ на нуждаещите се. Те включват архитектурен и конструктивен план, както и проект за ел. и ВиК инсталации. Община град Добрич прие на Експертен съвет типовите проекти.
Гражданите ще заплащат за тях в офиса на Камарата само цената за окомплектоване на необходимата документация, което няма да надхвърля 70.00 лв. комплект. На база на този проект Община град Добрич ще издава разрешения за строеж по служебен път.

Ако повтарящият се проект не удовлетворява собствениците и техните нужди, те могат да потърсят за индивидуални проекти свободно практикуващи архитекти или инженери.