Dobrich News Добрич новини

РЗИ: Водата вече е годна за пиене в целия град Добрич

В Зона Добрич-Запад водата вече отговаря по качество на здравните изисквания – потвърдени са добри резултати и от вторите проби. За целия град мониторингът относно качеството на водата, използвана за питейно-битови цели преминава към утвърдения в началото на 2014 г. график. При необходимост ще се пристъпва отново към извънредно пробонабиране и изследване на водата.