Dobrich News Добрич новини

Община Добрич: В понеделник ще се води нормален учебен процес

Община Добрич: В понеделник ще се води нормален учебен процес във всички учебни заведения, с изключение на 23 и 24 детски градини и 6 детска ясла

На 23 юни 2014 г. ще се води нормален учебен процес за всички учебни заведения, детски градини и детски ясли, като децата от детска градина 24 се насочват към детски градини с номера 25, 12 и 7.

Децата от ЦДГ 23 се насочват към ЦДГ с номера 11 и 27, а децата от детска ясла 6 се насочват към детски ясли с номера 1 и 3.

Община град Добрич