Dobrich News Добрич новини

Студентите ни посрещат гости от цял свят

Европа среща Африка на сцената на Летен театър – гр. Добрич

Идеята за насърчаване на активното младежко участие в културния живот и увеличаване на потенциала за местни културни и креативни дейности като способ за борба с младежката безработица обедини усилията на 6 нестопански организации от Европа и Африка. Чрез поредица от дейности в рамките на проект „Култура за устойчиво човешко развитие: Справяне с безработицата сред младите хора чрез местни културни проекти”, който се реализира с финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие“ на Европейския съюз, организациите от България, Италия, Хърватия, Южноафриканска република, Ботсвана и Танзания се фокусират върху едни от най-наболелите проблеми на съвременното общество.
От 23 до 29 юни, гр. Добрич ще посрещне общо над 20 чуждестранни представителя на партньорските държави, които ще вземат активно участие в поредица от публични събития и дискусии, организирани в рамките на проекта.
Началото ще бъде дадено от Младежка академия (23 -27 юни), в която на младежите ще бъдат представени добри политики и практики при разработването и управлението на проекти с културна и друга насоченост, за да бъдат те способни и мотивирани за по-активно включване в националния и международен културен и социален живот.
На 28 и 29 юни к-с „Летен театър“ ще бъде домакин на младежкия фестивал „Местна култура, глобално бъдеще: Европа среща Африка“. От 18,00 ч. и през двата дни чрез атрактивни изпълнения ще бъдат представени звуци и танци през погледа на младежта. На 29 юни, от 17,00 ч. отново в „Летен театър“ ще започне и кулинарното изложение, в рамките на което гражданите и гостите на гр. Добрич ще могат да се докоснат до приготвените от участниците традиционни ястия от кухните на участващите страни. Щанд на Център за подкрепа на доброволци в Африка, създаден в рамките на проекта, пък ще информира всички заинтересовани граждани за проекта, финансиращата програма и за възможностите полагане на доброволен труд в Африка.
Входът за всички концертни и изложбени мероприятия е безплатен. Посетете всяко от мероприятията, за да усетите по нов начин духа, традициите и „вкуса“ на Африка и Европа.

За повече информация: http://yucult-project.eu