Dobrich News Добрич новини

Община град Добрич: Гражданите изгубили личните си документи по време на бедствието, няма да заплащат такси за нови

Община град Добрич обявява на всички граждани, които са изгубили документите си за самоличност в резултат на бедствието от 20.06.2014 г., че следва да се явят в Паспортна служба на Окръжна дирекция на МВР, където трябва да попълнят декларация по образец в 2 (два) екземпляра. От там с единия екземпляр следва да се явят в Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“, ул. „Любен Каравелов“ № 6 за издаване на служебна бележка за изгубени документи.

ОД на МВР информира гражданите, че няма да се заплащат такси за издаването на нови документи за самоличност.

Община град Добрич